Werk

Werk
In een factsheet beschrijf ik geslaagde inspanningen van professionals en bewoners voor veilige, leefbare Amsterdamse buurten waarin iedereen meedoet. Zo leren anderen weer van hun ervaringen. In 2018 moeten alle wijkaanpakbuurten op ‘Normaal Amsterdams Peil’ zijn. Daarom is duurzame bewonersparticipatie voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt.

Tot 2012 bracht de gemeente jaarlijks een rapportage uit over bewonersparticipatie in de wijkaanpak. Ik werkte mee aan vier rapportages waarbij ik de interviews voor mijn rekening nam en het grootste deel van de teksten schreef.

Voor stadsdeel Amsterdam Zuidoost coördineerde en schreef ik diverse specials, zoals de Onderwijsspecial. Deze verscheen huis aan huis om bewoners te informeren over de inspanningen en initiatieven van het stadsdeel en partners om het onderwijs te verbeteren.

Woningbouwcorporatie Ymere investeert volop in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. Naast de renovatie en het onderhoud zijn er buurtprojecten waar bewoners aan meedoen. Over alle nieuwtjes uit de buurt bericht Hallo Van der Pek, waarvoor ik interview en schrijf.
Voor Hay Group  ontwikkelde ik de bladformule van het relatiemagazine People & Performance dat tot 2012 vier keer per jaar verscheen. Gedurende negen jaar was ik verantwoordelijk voor de productie: van redactievergadering, interviews afnemen en schrijven tot eindredactie en contact met de fotograaf, vormgever en drukker.

Ook maakte ik voor Hay Group het boekje Innovatie waarin kennis en ervaringen van mensen en bedrijven over innovatie zijn gebundeld.

Voor deze uitgever van vakbladen schreef ik enkele opiniërende artikelen en interviews. Bijvoorbeeld over het duurzame personeelsbeleid van familiebedrijf Vebego (Management Executive) en rechtvaardige beloning (Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden).
Building the Future is een digitale nieuwsbrief voor ruim 250 Heineken-managers in de regio Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze Engelstalige publicatie informeert over relevante ontwikkelingen op het gebied van marketing, verkoop, productlanceringen, financiële prestaties en nieuwe projecten. Ook delen de operating companies hierin hun best practices. Mijn taak: research, telefonische interviews, schrijven en eindredactie.

Samen met …,Staat Creative Agency schreef ik Harvest: een knowledge sharing document over mensen, waarden en ontwikkeling en hoe deze van belang zijn in een organisatie als Heineken. Een boekje over nieuwsgierigheid, patronen blootleggen en doorbraken forceren.

Ik werk al vijftien jaar samen met Marieke Mittelmeijer. We wisselen werk uit in het geval van vakantie, tijdgebrek of als het onderwerp de ander beter ligt. En we verzorgen samen publicaties. Bijvoorbeeld Ontmoeting in dialoog, een boekje over deze gespreksvorm van de Stichting Nederland in Dialoog.

Voor stadsdeel Oost schreven we met zijn tweeën de Samen Indische Buurtkrant. Ook stadsdeel Zuidoost schakelt ons in als er een katern nodig is bij de stadsdeelkrant, zoals een bijlage over Holendrecht-West, of de ArenaPoort.

Ik ondersteun de webmaster van VluchtelingenWerk Nederland met de eindredactie van persoonlijke verhalen over vluchtelingen, vrijwilligers en sympathisanten. Ook zorg ik dat die artikelen goed vindbaar zijn via zoekmachines door aan de ‘achterkant’ de juiste page title settings, metatags en descriptions te schrijven. Daarnaast werk ik mee aan VluchtelingenWerk Magazine. Zo schreef ik dit ontmoetingsverhaal.
… werk(te) ik onder meer voor:

Allerzorg, Bast Techniek BV, Chubb Nederland, Coincide BV, FGH Bank, Fox Productions, Healthy Homes, Hogeschool Leiden, Inspectie voor de gezondheidszorg, Mercer Nederland, Microsoft Nederland, OPP Nederland, Samen Online Nederland, Sandenburg Concept Creation, De Technische Gilde BV, Vandenberg Drukwerken, Young Colfield